Kwaliteit

Kwaliteitseisen

Zowel de praktijkruimten als de diėtist moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Je mag je diėtist noemen na het succesvol afronden van een 4-jarige HBO-opleiding Voeding en Diėtetiek. Een diėtist valt onder de BIG-wet (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

logo NVDEen diėtist kan bij voldoende werkervaring, na- en bijscholing en kennisoverdracht aan andere collega’s, in aanmerking komen voor een kwaliteitsregistratie. Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici en ben lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diėtisten, NVD (zie www.nvdietist.nl)

bulletPrivacy

Een diėtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien. En er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw huisarts ontvangt altijd een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.

bulletKlachten

Als u niet tevreden bent over mijn behandeling of werkwijze dan nodig ik u graag uit om dit met mij te bespreken. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

 

worteltjes